اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
درخواست جبهه مشارکت از زندانیان اعتصاب غذا کننده در اوین

جبهه مشارکت ایران اسلامی: دعای افطار سبزها نابودی ظلم و پیروزی حق استِ؛ اعتصاب غذای خود را بشکنید

درخواست جبهه مشارکت از زندانیان اعتصاب غذا کننده در اوین
1348/10/10


جبهه مشارکت ایران اسلامی در پیامی به زندانیان سیاسی اعتصاب کننده ضمن ستایش ایستادگی و مقاومت آنها در برابر خودکامگی ها و رفتارهای غیر قانونی چه در بیرون از زندان و چه اکنون در داخل زندان، از این آزادگان خواست حال که با اعتصاب غذایشان تا کنون ظلم و جفایی که بر زندانیان بخصوص سیاسی می رود را افشا کردند و بگوش همگان رساندند برای حفظ سلامتی و رفع نگرانی مردم به این اعتصاب پایان دهند.
به گزارش کلمه متن این پیام به شرح زیر است:
بنام خدا
عزیزان در بند و حق جو که در اعتصاب غذا بسر می برید!
ایستادگی و مقاومت شما در برابر خودکامگی ها و رفتارهای غیر قانونی چه در بیرون از زندان و چه اکنون در داخل زندان ستودنیست. بدیهیست استیفای حقوق خرد مقدمه استیفای حقوق اجتماعی بزرگ است و اگر شما امروز بر برخورداری از حد اقل های حقوق زندانیان پای می فشرید در امتداد همان مبارزه ایست که در بیرون از زندان برای کسب حد اقل های حقوق قانونی شهروندان دنبال می کردید و بخاطر آن به زندان افتاده اید.
بدانید و می دانید که در این مبارزه ملت با شماست و در این روزها که شما در رنج اعتصاب غذا بوده اید از یاد شما غافل نبوده است. آنان که در ۲۵ خرداد سال گذشته با حضور اعتراضی میلیونی خود در خیابان های انقلاب و آزادی تهران پایه گذار جنبش حق طلبانه سبز گردیدند به نشانه همبستگی با شما امروز شنبه ۱۶ مرداد را روزه گرفته اند و دعای افطارشان را نابودی ظلم و پیروزی حق قرار داده اند. خانواده های شما با جفای زندانبانان و ماموران اطلاعاتی و قضایی بیش از ۱۲ روز است خبر موثقی از حال و روز شما پس از اعلام اعتصاب غذا یتان ندارند و بشدت نگران حال و روز شما هستند و به همین دلیل خود در یک اعتصاب غذای جبری هستند چرا که با یاد درد و رنج، و تشنگی و گرسنگی شما غذا از گلویشان پائین نمی رود.
عزیزان مقاوم و استوار
اینک که رهبران و بزرگان ملت که سلامتی و جان شما شایستگان ملت را برای ادامه حرکت ضرورتی غیر قابل انکار می دانند از شما خواسته اند به اعتصاب غذای خود خاتمه دهید شایسته است به ندای آنان اگر زندانبانان گذاشته باشند بگوشتان برسد پاسخ مثبت بدهید و مطالبات بحق خود را که مسئولان و متصدیان زندان لجبازانه از شما و سایر زندانیان دریغ کرده اند از طرق دیگر دنبال کنید. مطمئن باشید رهبران جنبش سبز و ملت ایران در این اعتراض و حق طلبی با شما هم صدا و همراه هستند.
با ملت در افطار روزه سیاسی امروز آنها همراه شوید و اعتصاب غذای خود را بشکنید. شما با اعتصاب غذایتان تا کنون ظلم و جفایی که بر زندانیان بخصوص سیاسی می رود را افشا کردید و بگوش همگان رساندید. خانواده های خود و ملت را از نگرانی در مورد سلامتی و جانتان برهانید. خداوند اجر صابران را به شما عطا فرماید.
جبهه مشارکت ایران اسلامی
 

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.