اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

سیدمحمد خاتمی: اینک ماییم و ایران و انقلاب بدون هاشمى عزیز

1396/10/19

صبح امروز نخستین سالگرد فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی برگزار شد. در این مراسم که معاون اول رییس جمهوری و چهره‌های سرشناس سیاسی کشور حضور داشتند پیام سید محمد خاتمی خطاب به نخستین کنگره بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی خوانده شد.

دربخشی از پیام سید محمد خاتمی درباره هاشمی رفسنجانی آمده است: “درحالى که ریاست رکن مهم جمهورى یعنى مجلس شوراى اسلامى را داشت از میان همه چهره ها از سوى امام، هاشمى به فرماندهى جنگ برگزیده شد تا به یارى خداوند و با همت زنان و مردان فداکار و ایثارگران و رزمندگان عزیز کشتى توفان زده ایران انقلابى را از گرداب کین و ستیز دشمنان رهایى بخشد.”

سیدمحمد خاتمی رییس جمهور اصلاحات نیز در پیامی به نخستین کنگره بزرگداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی نوشت:

انقلاب اسلامى ایران که برآمده از خواست و اراده ملت رشید ایران براى حاکمیت بر سرنوشت و رفع و دفع استبداد خودکامگى و وابستگى و استقرار نظام مردمسالار سازگار با ارزشهاى والاى دینى و فرهنگى بود. این انقلاب حادثه و واقعه اى مهم نه تنها در تاریخ پرفراز و نشیب ایران که در منطقه و به نحوى در جهان است.

این انقلاب با حضور شگفت انگیز مردم به رهبرى حضرت امام رخ نمود و پیروز شد و از دل آن «جمهورى اسلامى « نیز برآمد؛ نظامى که مى توانست (و مى تواند) تأمین کننده خواست تاریخى مردم و متناسب با اقتضائات روزگار و الگویى باشد براى همه آنان که از بیداد و تحقیر و وابستگى به تنگ آمده اند و طالب زندگى سعادتمند و برخوردار ااز امکانات مادى و معنوى هستند.

انقلاب تا به پیروزى برسد از فرازونشیب هاى بزرگى گذشته و خطرهاى بزرگى را از سر گذرانده است، انسان هاى بزرگى فداکارانه همه امکانات مادى و معنوى خود را نثار آن کرده اند.

نهضت حضرت آیت الله هاشمى رفسنجانى از چهره هاى نام آور شایسته است که در همه دوران ها چه آنگاه که مردمى از سوى رژیم مستبد وابسته به تفکرات التقاطى از یک سو و گرایش هاى دینى (نوعا واپس گرا) از سوى دیگر مورد بى مهرى و فشار بود و چه پس از پیروزى انقلاب نقشى ممتاز داشته و عنایت و محبت ویژه امام به این انقلابى روشن بین، گواه جایگاه والاى اوست.

هاشمى انسانى بود با فضیلت و فاضل (چه در علوم و معارف متداول در حوزه علوم دینى و چه در زما نشناسى و درک تحولاتى که در جان و جهان انسان پدید آمده است) که اسلام را از صمیم جان مى خواست و در همان حال ایران را مى شناخت و خواستار ایران سربلند و آزاد مستقل و آزاد پیشرفته بود. اسلامگرایى او به هیچ وجه منافاتى با ایرا نخواهى او نداشت. او انقلابى بود ولى هی چگاه در نقطه سلبى انقلاب (تخریبی رژیم پیشین)، متوقف نماند و مى اندیشید که جنبه ایجابى انقلاب یعنى ساختن و آبادکردن و استوارکردن پایه است.

استقلال و آزادى اگر از جنبه سلبى مهم تر نباشد، اما پرداختن به آن از جنبه منفى دشوارتر و پرهزینه تر هاشمى خواستار حاکمیت اسلام بود و در عرصه حیات اجتماعى به اسلامى باور داشت که با حق حاکمیت مردم بر سرنوشت و آزاد ىهاى سیاسى و محک مکردن بنیه اقتصادى و مادى و فرهنگى کشور سازگار بلکه مؤید آنهاست و نیز دلباخته عدالت بود. به عنوان اساس رابطه (یا میزان آن) میان مردم با یکدیگر، مردم با حکومت و مردم ما با کشورها و که مردمان دیگر.

هنوز شیرینى مباحث او در باب عدالت اجتماعى در خطبه‌هاى نمازجمعه در حساسترین لحظاتى بر کشور و مردم مى گذشت از ذائقه وجدان عمومى نگذشته است و زدوده نشده. هاشمى در مهم ترین و خطیرترین گذرگاه هاى تاریخى پس از انقلاب فرد مورد اعتماد امام و مردم و گره گشا بود.

درحالى که ریاست رکن مهم جمهورى یعنى مجلس شوراى اسلامى را داشت از میان همه چهره ها از سوى امام، هاشمى به فرماندهى جنگ برگزیده شد تا به یارى خداوند و با همت زنان و مردان فداکار و ایثارگران و رزمندگان عزیز کشتى توفان زده ایران انقلابى را از گرداب کین و ستیز دشمنان رهایى بخشد.

اینک ماییم و ایران و انقلاب بدون هاشمى عزیز، و باید در جهت حفظ نظام در عین اصلاح امور به سوى بهبود مدیریت ها و تأمین نیازهاى آن و استیفاى حقوق ملت و رفع و دفع خطرات و تهدیدهاى فراوان که از بیرون و درون متوجه انقلاب و کشور است بکوشیم و میراث گرانبهاى انقلاب یعنى جمهورى اسلامى را پاس بداریم و از روح بلند هاشمى و ارواح قهرمانان و شهیدان براى انجام این رسالت بزرگ مدد بجوییم.

یاد حضرت آیت الله هاشمى رفسنجانى را گرامى مى داریم و به روان پاکش درود مى فرستیم و از خداوند منان مى خواهیم که پاداش پاکى و نیکى و فداکارى و خدمات ارزنده او به انقلاب و کشور و مردم را از خزانه تمام نشدنى رحمت گسترده خود عنایت فرماید.

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.