اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

تمرکز بر ریشه یابی نارضایتی ها

1396/10/11
آذر منصوری

ا.سالهاست بسیاری از صاحبنظران نسبت به وقوع شورشهای شهری هشدار داده اند، اما این هشدارها جدی گرفته نشد.تا حدی که صورت مسئله را انکار کردند و پنداشتند با فشار بر رئیس جمهور و راه انداختن شعار مرگ بر او آخرین تیر خلاص را به رقیب سیاسی خود زده اند.

۲.طبیعی است که اگر رویکرد غالب همچنان پاک‌کردن صورت مسئله باشد،باید بیش از پیش نگران تداوم این شورشها بود.به همین دلیل باید روی علت ها و ریشه های این نارضایتی ها متمرکز شد و آن را بر یک دلیل خاص تقلیل نداد. قابل پیش بینی هم بود که عده‌ای در بیرون از مرزها بخواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند.

‏۳.تجربه ثابت کرده است که محدود کردن جریان آزاد اطلاع رسانی نه تنها دسترسی‌ها را محدود نمی‌کند و چاره ساز نیست،بلکه خود به عاملی برای دامن زدن به شایعات و بی‌اعتمادی و کم اعتباری رسانه‌های باقیمانده تبدیل می‌شود. همان طور که نتیجه انکار و یا سرکوب اعتراضات ناگفته پیداست.

‏۴.اصلاح طلبان به رغم موانع باحضور در انتخابات در واقع تلاش می کنند تا با اصلاح رویه‌ها و رویکردهاو با تکیه بر ظرفیت‌های موجود باکمترین هزینه به کشور و‌مردم مطالبات آنها را جامه عمل بپوشانند، هر چند از هر دو سو، مخالفین داخلی و خارجی در مظان اتهام قرار گرفته‌اند،اما ناامید نشدند.

‏۵.نیک‌ می‌دانیم که ناامیدشدن مردم از منتخب خود و انتخابات برای تحقق مطالبات خود و رنگ باختن امیداجتماعی،چه پیامدهای ناگواری رابه دنبال دارد. دراین مرحله مجموعه حاکمیت بایدآسیب شناسی جدی از آنچه تاکنون سپری شده داشته، روندانتخابات و سهم انتخابات درسپهر سیاسی،اجتماعی و...کشوربازبینی شود.

‏۶.نگاه واقع بینانه به مشکلات کشور و‌ دلایل نارضایتی‌ها و توافق برای گفتگو و رسیدن به راه حل‌های مشترک و‌مورد توافق می تواند راهی برای کاهش پیامدهای گفته شده باشد. به همین منظور تکرار رفتارهای گذشته و‌ نگاه حذفی به ظرفیت‌های فکری و‌ کارشناسی کشور،نباید در این دستور کار جایی داشته باشد.

‏۷.اعمال خشونت کور درهر شکل آن برای کشور زیانبار و باخسارتهای فراوان و بعضا غیرقابل جبران همراه خواهدبود. عاجلترین اقدام نیزرسیدن به دریافتی صحیح ازدلایل نارضایتی‌ها و ایجادامکان برای طرح و‌ پاسخ به موقع به معترضین است.تقلیل دلایل اعتراض به عملکرد دولت منتخبشان بخشی از پاک‌کردن صورت مسئله است.

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.