اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

سیدمحمد خاتمی: بهتر و بیشتر باید به هنرمندان توجه می شد

1395/11/27

رییس بنیاد باران با تاکید بر اینکه «بهتر و بیشتر می توانستیم به اصحاب هنر و اندیشه توجه کنیم» اظهار امیدواری کرد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نگاهداشت حرمت هنرمند و اندیشمند و تامین زندگی او بیشتر توجه کند.
سیدمحمد خاتمی در حاشیه بازدید از یک نمایشگاه هنری در پاسخ به پرسشی درباره دلخوری و حتی دلسردی هنرمندان از نحوه برخورد دولت با این قشر و تاثیر احتمالی آن بر فعالیت های اجتماعی هنرمندان به ویژه انتخابات آتی گفت: من هنرمندان را به خاطر هنر دوست دارم و هنر را به خاطر انسان؛ چون معتقدم یکی از مهم ترین شئونی که انسان و انسانیت و امتیاز انسانیت را نشان می دهد، هنر است و انسان است که فقط می تواند هنرمند باشد و هنرمند در واقع کار خدایی می کند؛ می آفریند، آنچه نیست و آنچه باید باشد. بله من هم معتقدم که ما بهتر و بیشتر می توانستیم به اصحاب هنر و اندیشه توجه بکنیم.
وی در ادامه به دو مساله در حوزه هنرمندان اشاره و بیان کرد: هنرمند باید قدر ببیند و مورد احترام و حرمت باشد و عظمت کارش مورد تایید باشد و دیگر اینکه زندگی او تامین باشد یعنی هنرمند نباید زندگی اش موکول به این باشد که از طریق هنرش زندگی بکند. هنر یک هنرمند متعلق به جامعه و کشور است و او باید با فراغت بال بتواند کار کند و دغدغه ی مالی نداشته باشد که در هر دو مورد -اگر نگوییم بد شده- آنطور که باید و شاید کار نشده است و امیدوارم که ما درک کنیم که بخصوص اگر صحبت از آزادی می کنیم، این آزادی برای هنرمند از همه کس و همه چیز بیشتر اهمیت دارد. هنرمند باید در فضای آزاد آنچه را که در قلب و دلش است، بیافریند و عرضه بدارد؛ حالا ممکن است عرضه ی بعدی آثار هنری به دلایل مختلف با موانعی روبه رو شود و مشکلاتی داشته باشد اما در آفرینش هنری نباید عرصه تنگ شود.
خاتمی با تاکید بر اینکه «هنر سفارشی نیست» گفت: هنر باید در فضای آزاد و با رضایت خاطر هنرمند بوجود بیاید. اینکه هنر متعهد داریم یا نداریم، بحث قابل توجهی است؛ بحث هنر برای هنر یا هنر برای اجتماع و هنر برای تعهد. من فکر می کنم که هنر، هنر است و هنر برای چیزی نیست منتها این جان هنرمند است که اگر او متعهد باشد، هنر او هم متعهد بوجود می آید، اگر نباشد، نه. اگر زیبایی را ببیند، زیبایی را بوجود می آورد، اگر زشتی را ببیند زشتی را بوجود می آورد، اگر نظم را ببیند، هنر او نظم را ترویج می کند و اگر بی نظمی را ببیند یعنی وجود او بی نظم باشد، بی نظمی را بوجود می آورد بنابراین آنچه که مهم است این است که ما فضایی فراهم بکنیم که هنرمندان مثل هر صنف دیگری، انسان های متعهدی بار بیایند آن هم در فضای آزاد و با دیالوگ است که می توان تعهد را ایجاد کرد.
رییس پیشین جمهوری اسلامی ایران با تایید تاثیر دلسردی هنرمندان بر فعالیت های اجتماعی آنها تاکید کرد: معتقدم که بهتر و بیشتر باید به هنرمندان توجه می شد؛ بخصوص اینکه هنرمندان و اندیشمندان به طور کلی بسیار جان ظریف و لطیفی دارند که این لطافت را باید درک کرد.
خاتمی اظهار امیدواری کرد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیشتر به این مساله بپردازد و دو مساله را مورد توجه بیشتر قرار دهد؛ یکی نگاهداشت حرمت هنرمند و اندیشمند و دوم، تامین زندگی او به طوری که به خاطر هنرش نخواهد کارش را جهت گیری کند و به فکر بازار و گیشه باشد. این مساله بسیار مهم است.
وی افزود: البته هنرمند اگر آزاد باشد و بتواند کار کند حتماً می تواند از طریق هنر خودش هم زندگی کند اما نباید زندگی او موکول به کار هنری اش باشد. امیدوارم این کار انجام شود؛ البته همه امکانات دست ارشاد و دولت نیست و کل نظام باید به این مساله توجه داشته باشد و جامعه ما یعنی مخاطبان هنر باید این احترام و حرمت را به هنرمندان و اندیشمندان بگذارند.
خاتمی همچنین با اشاره به آثار مورد بازدید و توجه هنرمندان به طبیعت بیان کرد: امروز می دانید یکی از مهم ترین مسایلی که بشر با آن روبروست، مسایل زیست محیطی است که دنیا را تحت تاثیر قرار داده بخصوص ما که در منطقه ی نیمه خشک هستیم و آلودگی فضا داریم و بی مبالاتی های دیگر هم هست. اینکه هنر، توانایی خود را در نشان دادن اهمیت طبیعت به کار بگیرد و زیبایی آب را، زیبایی شبنم را و زیبایی فضای پاک و خوب را و نیز خطری را نشان دهد، که محیط زیست و زیست بوم ما را تهدید می کند، کار بسیار ارزنده ایست.

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.