اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

انتخابات هیات مدیره کانون صنفی معلمان، پس ده سال برگزار شد

1395/7/28

انتخابات هیات مدیره کانون‌های صنفی معلمان کشور، کانون صنفی معلمان ایران، پس از ده سال وقفه امروز برگزار شد.
در این دوره از انتخابات به ترتیب اسماعیل عبدی، محمود بهشتی، علی اکبر باغبانی و مسعود زینال‌زاده به ترتیب حائز بیشترین آرا شده‌اند.
باغانی و بداغی و باقری از معلمانی هستند که اخیران دوران حبس‌شان پایان یافته است. عبدی، بهشتی و بهلولی و نیک‌نژاد نیز به ۵ تا ۹ سال حبس محکوم شده‌اند.
به گزارش «زیتون» رسول بداغی با ۱۴۸ رای به عنوان بازرس و معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی به عنوان منشی هیئت ریسه انتخاب شدند.

photo_2016-10-19_13-54-25 photo_2016-10-19_13-59-17

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.