اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

محسن صفایی فراهانی: با افزایش یارانه ها باید فاتحه تولید را به صورت کامل خواند

1391/10/29

صفایی فراهانی عضو ارشد جبهه مشارکت و معاون اجرایی این تشکل با بیان این که زیر ساخت های اقتصادی کشور برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها فراهم نبود گفت: در صورت افزایش دوباره یارانه نقدی باید فاتحه تولید را بخوانیم.

وی در رابطه با عواقب افزایش یارانه نقدی بر اقتصاد کشور ادامه داد: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود درشرایطی اجرا شود که زیر ساخت های اقتصادی کشور به لحاظ وضعیت اشتغال ، رشد اقتصادی ، شرایط کسب و کار و همچنین اعتماد عمومی به سیستم اقتصادی در شرایط مطلوب قرار گرفته باشد، در حالی که این مقدمات فراهم نبود.

وی با بیان این که دولت قانون هدفمندی را به یکباره و در شرایطی اجرا کرد که هیچ گونه آمار و اطلاعی از طبقات آسیب پذیر جامعه نداشت افزود: از طرف دیگر دولت مشخص نکرده بود که چگونه می خواهد رشد تولید و اقتصاد را تثبیت کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که طبق آمار تفریغ بودجه دولت بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته یارانه نقدی پرداخت کرده است گفت : این رقم معادل یک سال بودجه عمومی کشور است که به لحاظ اقتصادی توجیه منطقی ندارد.

صفایی فراهانی با تاکید بر این که قرار نبود که ما یارانه سوخت را تبدیل به یارانه نقدی بکنیم و مشکلات جدیدی را برای تولید و اقتصاد کشور بوجود بیاوریم افزود: در حالی که میزان مصرف سوخت و انرژی به جای خود باقی مانده قرار است بر میزان یارانه نقدی افزوده شود.

وی خاطر نشان کرد: به جای این که یارانه انرژی را برداریم و به اقتصاد ملی کمک کنیم عملا یارانه جدیدی را هم به یارانه های قبلی اضافه کرده ایم.

 

فراهانی تصریح کرد: افزایش مجدد یارانه های نقدی نگران های جدی را برای طبقات آسیب پذیر جامعه در پی دارد ضمن این که فاتحه تولید را باید به طور کامل بخوانیم.

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.