اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

پاسخ جبهه مشارکت به سخنان مرتضوی : مرتضوی عامل قتل زهرا کاظمی، تعطیل فله ای مطبوعات و خفقان و فاجعه کهریزک است

1392/10/2

نوروز : در پی صحبتهای سعید مرتضوی درمورد جبهه مشارکت و مجلس ششم با نشریه پنجره روابط عمومی جبهه مشارکت پاسخی به این سخنان داده و آنرا برای انتشار به این نشریه فرستاده است. متن پاسخ به شرح زیر است :

بسم الله الرحمن الرحیم
آقای سعید مرتضوی در مصاحبه اخیر خود با نشریه "پنجره" ادعاهای کذبی درمورد مجلس ششم و به قول ایشان سران جبهه مشارکت داشته اند. هر کس کوچکترین آشنایی با ایشان داشته باشد از صداقت، تقوی، درستکاری و امانت داری ایشان آگاهی کامل دارد و به نظر نمی رسد حتی این ادعاهای واهی، نیاز به تکذیب داشته باشد. اما اینک که طشت رسوایی عده ای بر بام افتاده است ، برای فهم چرایی این فرار به جلو ذکر نکاتی خالی از لطف نیست.
1- دشمنی آشکاروپنهان آقای مرتضوی با تمامی جریان اصلاحات و بخصوص جبهه مشارکت ریشه در سالهایی دارد که ایشان ماموریت زمین گیر کردن اصلاحات را به عهده گرفته بود وشکست خورد. وی جهت جلب اعتماد و نفوذ در ارکان نظام حاضر به انجام هر کاری بود و البته چه عیب بر ایشان که بخواهد با تیغ تیز ناداوری و قانون شکنی خود ، گردن نازک اعضا و هواداران جبهه مشارکت را ببرد. وی و حامیان پرشمارش در سازمان های اطلاعاتی و امنیتی، در طول این زمان نه فقط به همه اسناد رسمی حزب دسترسی داشتند بلکه با انواع ترفندها از جمله تهدید و تطمیع به دنبال پرونده سازیهای دروغین برای اعضا و هواداران و سازمان حزب بودند. نمونه کامل این برخوردهای کینه توزانه را در جریان سناریوی شکست خورده انتخابات سال 88 مشاهده می کنیم. همان سناریویی که ابتدا با حکم دستگیری بزرگان اصلاح طلب و از جمله مسؤولین جبهه مشارکت ایران اسلامی، در تاریخ1388/3/19 (سه روز قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم) توسط آقای مرتضوی کلید خورد. تردیدی نیست که هدف این نقشه محو کامل اصلاحات و قلع و قمع همه اصلاح طلبان بود که با هماهنگی بی نظیر همه دست اندرکاران، ایشان محور ظاهری این کار قرار گرفت. آنها تمام اسناد ریز و درشت و واقعی و جعلی را جمع آوری کردند تا پرونده های افترا و تهمت علیه اصلاح طلبان قطور تر و پر مایه تر شود. اما حاصل چه شد؟ برگزاری دادگاههای آنچنانی که حتی قوه قضاییه بعدی نیز نتوانست ننگ آن را تحمل کند و آنها را تعطیل کرد. آنگاه در دادگاه های غیر علنی و بدون رعایت تشریفات کامل دادرسی افراد را محاکمه و محکوم کردند. اما در این روند حتی یک برگ سند دال بر سوء استفاده یا رانت خواری یا فساد اقتصادی و اخلاقی در پرونده هیچیک از عزیزان سرافراز ما پیدا نشد و همه با اتهامات سیاسی به زندان افتادند. آیا همین دادگاه ها بهترین گواه بر پاکدستی و سلامت نفس و حسن سابقه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اصلاح طلبان نیست؟
2- در طول هشت سال گذشته بنا به اطلاع موثق، همه دست اندرکاران دولت نهم و دهم و مجالس هفتم و هشتم با تمام قوا در تمامی پرونده ها و مدارک و اسناد دولت هفتم و هشتم و مجلس ششم غور کردند و تمام وزارتخانه ها و ادارات را به امید یافتن یک سند تخلف شخم زدند اما دریغ از یک برگ تا بتوانند آن را در هر کوی و برزن بر سر نیزه کنند و کامروا شوند. راستی هیچکس گمان می کند این جماعتی که اینچنین بی پروا و خدا نترس انواع اتهامات بی پایه و افترائات را به دروغ به اصلاح طلبان و سران آنها نسبت می دهند اگر کوچکترین مدرک محکمه پسندی دال بر فساد و تخلف از آنها داشتند از افشای آن خودداری می کردند؟
3- آنچه در مجلس ششم گذشت نه در پستوهای تاریک و مخفی و نه در لابی های قدرت بود. همه چیز شفاف و علنی بود حتی ضعف ها و اشتباهات محتمل آن دوره بر هیچکس پوشیده نماند. از جمله اقدامات درخشان مجلس ششم شناخت و آشکار سازی روحیه و ماهیت و عملکرد آقای مرتضوی بود و همین است که امروز مجلس ششم و نمایندگان اصلاح طلب آن آماج کینه توزی ایشان و امثال ایشان قرار می گیرد. آقای مرتضوی بخوبی می دانند که اتهام اصلی ایشان در پیشگاه مردم نه بخشش مالی بی حساب و کتاب و مرهون کردن نمایندگان و مسئولان است و نه حراج بیت المال و خاصه خرجی آن و نه تقویت مالی جناحهای افراطی، بلکه اتهام اصلی ایشان ماجرای دردناک خانم زهرا کاظمی و فاجعه کهریزک و حبس و محرومیت صدها آزادیخواه و بستن فله ای مطبوعات و ایجاد فضای خفقان است. اتهام ایشان انحراف مسیر انقلاب اسلامی از آزادیخواهی و حاکمیت رأی مردم است.
4- طبیعی است که ایشان هنوز گمان می کنند میتوانند به رسم مألوف گذشته با اتهام زدن علیه جبهه مشارکت و سایر جریانهای اصیل اصلاح طلبی برای خود پوششی درست کنند تا چه بسا باز خود را محبوب قدرت کنند. اگر این حربه در سالیان قبل مؤثر بوده است اما خوب است ایشان کمی تاریخ بخوانند و ببینند که چه بسا چاکران و مدیحه سرایانی که در پیش پای قدرت قربانی شده اند. حتی اگر به همه اتهامات ایشان رسیدگی نشود ویا تبرئه شوند مطمئن باشند آنچه سبب عزت و شرف و محبوبیت نزد خدا و مردم می شود راستگویی و امانت داری و پرهیزکاری است. اقتدار چیزی نیست جز قرار گرفتن در دلهای پاک مردمی که امروز از این همه نابسامانی به تنگ آمده اند و از این همه فساد بیزار هستند و اعتماد آنها چون شمعی نیم سوز در حال خاموشی است. و البته در پس همه این قیل و قالها آنچه سختی این دوران را بر ما آسان می کند حلاوت اعتماد و گرایش مردم است به اصلاح طلبان. ما معتقدیم که روز مظلوم بر ظالم بسیار سخت تر خواهد گذشت تا روز ظالم بر مظلوم.
5- ما از همه دست اندرکاران امور قضایی و مجلس شورای اسلامی و نیز از آقای مرتضوی می خواهیم تمام اسناد و مدارک و از جمله زونکن مورد ادعای ایشان در مجلس ششم را سریعا و کامل منتشر کنند تا عیار ادعاهای ایشان مشخص شود.
روابط عمومی جبهه مشارکت ایران اسلامی 1 دیماه 1392
رونوشت: نشریه وزین پنجره جهت درج در آن نشریه طبق قانون مطبوعات

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.