اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

اطلاعیه جبهه مشارکت ایران اسلامی به مناسبت در گذشت نلسون ماندلا

1392/9/17

نوروز : در پی در گذشت نلسون ماندلا رهبر مبارزات ضد آپارتاید و نماد آزادیخواهی قاره آفریقای سیاه جبهه مشارکت ایران اسلامی با صدور اطلاعیه ای کوچ این اسطوره مقاومت و گذشت را به همه مبارزان با ظلم و آزادیخواهان جهان تسلیت گفته و امیدواردارد که منش و روش او مبنای مبارزات آشتی جویانه و صلح طلبانه مدافعان آزادی دموکراسی و برابری حقوق انسان ها قرار گیرد.
متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است :
به نام خدا
نلسون ماندلا رهبر بزرگ مبارزات ضد آپارتاید افریقای جنوبی در گذشت. مرد بزرگی که مرگ اونه تنها مردم افریقای جنوبی بلکه آزادی خواهان سراسر دنیا را تحت تاثیر قرار داد. او نه تنها در تاریخ مبارزات سیاه پوستان به شخصیتی ماندگار تبدیل شد بلکه روش و منش او در این مبارزه او را به الگویی برای مبارزات حق طلبانه و مسالمت جویانه آزادیخواهان سراسر دنیا تبدیل نمود. نلسون ماندلا از شخصیت های ماندگار تاریخ است که در تعیین کنندگی نقش او بر ضد نژاد پرستی، تبعیض و برای مردم و با مردم زیستن هیچ تردیدی وجود ندارد. سیاه پوستانی که قریب به هفتاد درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دادند با اعمال آپارتاید عملا مورد تبعیض نژادی قرار گرفتند واین قانون حکومت اقلیت سفید پوستان آفریقای جنوبی را بر آن کشور تثبیت می نمود. رژیم افریقای جنوبی پس از نزدیک به چهل سال مقاومت در برابر این فشارها سرانجام در صدد تغییر سیاست خود بر آمد و آزادی نلسون ماندلا رهبر مقاوم و سرسخت این مبارزات که هدف از مبارزه اش لغو مقررات آپارتاید و تساوی حقوق سیاه پوستان با سفید پوستان بود نخستین گام درراه تغییر این سیاست بود. راه درازی که تا پایان حیات این رهبر بزرگ بیشترین تاثیر را در اعاده حقوق برابر سیاه پوستان بجای گذاشته است. ماندلا علی رغم آن که قریب به سه دهه از بهترین سال های عمر خود را در زندان گذراند وعلی رغم اینکه می دانست برای همیشه در زندان باقی خواهد ماند نه تنها لحظه ای از مبارزه دست بر نداشت بلکه با مقاومت و پایداری خود و پرهیز از خشونت پس از آزادی به آپارتاید خاتمه داد.او پس از آزادی در پی تثبیت این حقوق از همه ظرفیت های داخلی و بین المللی با رویکردی مسالمت جویانه و صلح طلبانه استفاده کرد و به طور قطع نام او در تاریخ به عنوان رهبری آزادی خواه ،صلح جو،آشتی طلب و مخالف خشونت ثبت خواهد شد و روش و منش او به عنوان در دسترس ترین الگو برای همه کسانی است که بدنبال برابری ، عدالت و آزادی ودموکراسی هستند.
جبهه مشارکت ایران اسلامی در فقدان این رهبر بزرگ حزب کنگره ملی و نیز رهبر مبارزات آزادی خواهانه و برابری طلبانه سیاه پوستان و همراه مردم افریقا تا آخرین روزهای حیاتش با مردم این کشور و همه دوستداران او همدردی نموده و امید آن دارد که منش و روش او مبنای مبارزات آشتی جویانه و صلح طلبانه مدافعان آزادی دموکراسی و برابری حقوق انسان ها قرار گیرد.
جبهه مشارکت ایران اسلامی
16 آذر ماه 1392

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.