اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

حمایت جبهه مشارکت ایران اسلامی از رویکرد جدید نظام و درایت دولت در عرصه سیاست خارجی: گامی مثبت در مسیر تامین منافع ملی

1392/7/7

نوروز: در پی سفر دکتر روحانی و تیم همراهش به نیویورک برای شرکت در اجلاس سالانه سازمان ملل متحد و برنامه های جانبی دیدارش با مقامات کشورهای مختلف و بازتاب مثبت این سفر در فضای جهانی، دفتر سیاسی جبهه مشارکت ایران اسلامی درجلسه اخیر خود با استقبال از این عملکرد دولت دراین باره اینگونه اعلام نظر کرده است.
دفتر سیاسی جبهه مشارکت ایران اسلامی با ابراز خوشوقتی از توقف سیاست های مخرب، غیرعقلایی و شکست خورده دولت سابق، در عرصه های گوناگون بویژه در عرصه سیاست خارجی، با استقبال از مشی دولت آقای روحانی؛ تحرک ارزنده این دولت در جهت گره گشایی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را گامی مثبت در مسیر تامین منافع ملی تلقی کرده و حمایت این حزب را از رویکرد جدید نظام و درایت دولت در اجرایی کردن این مفهوم در نیویورک اعلام می کند. سیاست های حاکم بر مناسبات جهانی، در طول سالیان گذشته، دشمنی های آشکاری را متوجه منافع ملی و زیست عزتمند مردم ایران کرده و برخوردهای غیرمسئولانه دولت سابق بر سنگینی این بار بسیار افزوده بود. دولت آقای روحانی و وزارت امورخارجه در شرایط جدید، بر این اراده اند که آن روند سوء را متوقف و در فرآیندی همساز با فرهنگ و ادب مردم ایران، بستری مطمئن برای تامین منافع ملی در سطح جهانی فراهم آورند. جبهه مشارکت ایران اسلامی، با اعلام حمایت مجدد از این تحرک و استقبال از پاسخ های مثبت جامعه جهانی و بویژه دولت آمریکا به این ابتکار، بر این باور است که: ١. در عرصه داخلی: دستیابی به چارچوبی نظری و اطمینان بخش در این عرصه، تنها با مشارکت فعال صاحب نظران در نفی و اثبات ظرایف مباحث و در بستری شفاف تحقق خواهد یافت. ٢. در عرصه خارجی: از جامعه جهانی بویژه عناصر تصمیم ساز در آمریکا، انتظار می رود در این مسیر، زخم های کهنه و خاطرات تلخ ایران از سیاست های غرب و به خصوص آمریکا را پیش و پس از انقلاب مد نظر قرار داده و اهمیت این گره گشایی و گام های دولت جدید ایران را درک و مورد توجه قرار دهند.

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.