اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

بیانیه جبهۀ مشارکت ایران اسلامی در همراهی با پیشنهاد شورای هماهنگی راه سبز امید

1390/8/18

جبهۀ مشارکت ایران اسلامی در همراهی با پیشنهاد شورای هماهنگی راه سبز امید در بارۀ انتخابات بیانیه ای بشرج زیر صادر کرد :
بسم الله الرحمن الرحیم
انتخابات مظهر اراده ملی و حاکمیت ملت بر سرنوشت خود است و هیچ انسان اصلاح طلب و خواستار آبادانی کشور نمی تواند در برابر این امر مهم بیتفاوت باشد.انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، تا کنون، به رغم کاستی های فراوان و تضییع حقوق مردم و نامزدها، به خاطر آرایش خاص نیروهای سیاسی همواره از حداقلهای لازم برای بسته نشدن دریچه های تنفس ملت و دخالت کم و یا گاهی زیاد مردم در سرنوشت خود برخوردار بوده است .اما کودتای سال 88، ضربه ی بزرگی بر اعتماد مردم به نهاد انتخابات بود به صورتی که امروز متأسفانه برای اکثریت مردم عدم شرکت در انتخابات اصل شده است مگر آنکه خلاف آن یعنی سلامت انتخابات تضمین شود .
دو سال پس از تقلب بزرگ سال 88، هنوز ارادۀ کافی و لازم در حاکمیت دیده نمی شود که خواستار تلطیف فضای سیاسی و تضمین حداقلهای یک انتخابات آزاد و عادلانه باشد و در حالی که به نظر می رسد تنها راه نجات کشور از
بحرانهای فراگیر و روبه رشد داخلی و خارجی، برگزاری یک انتخابات آزاد و سپردن امور به دست منتخبین واقعی ملت باشد، شاهد تداوم سیاستهای کودتائی دو سال گذشته و حتی در مواردی تشدید آنها هستیم. شرایط حداقلی اعلام شده برای یک انتخابات قابل مشارکت از سوی مردم توسط جناب آقای خاتمی در حقیقت گشودن راهی پیش پای حاکمیت برای اصلاح سیاستها و آشتی با ملت و پیشنهادی به مردم برای گذشت و مسئولیت پذیری بیشتر و بهره گیری از فرصت انتخابات آیندۀ مجلس برای احیای ظرفیتهای ملی بود که با واکنش مثبت حاکمیت روبرو نشد و اینک ما در استانۀ برگزاری این انتخابات، متاسفانه با شرایطی روبرو هستیم که تداوم آن باعث برگزاری صرفاً صورتی از انتخابات خواهد شد که بی تردید بارخاطر کشور و نظام خواهد گشت.
جبهه ی مشارکت ایران اسلامی به عنوان یک نهاد مدنی سیاسی که همواره بر حرکت در چارچوب قانون پای فشرده است و با اتخاذ روشهای مسالمت آمیز درقالب نهادهای مدنی، سر بلندی و عزت کشور را مد نظر داشته است تاسف خود را از چنین وضعیتی اعلام می دارد و نگرانی عمیق خود را برای از دست رفتن معدود فرصتهای پیش رو ابراز می کند.
همه می دانند که سیاست سرکوب و تبدیل فضای سیاسی به میدان نظامی و امنیتی، سیاستی شکست خورده است و کم و بیش بسیاری از مسئولان نظام نیز آنرا احساس نموده اند. اما حرکتی برای تغییر و اصلاح آن مشاهده نمی شود و متاسفانه عقلای قوم در حاشیه نشسته و در تصمیم گیریهای به کنار رانده شده اند. اینک ما با پیشنهادی مشخص برای اصلاح روند برگزاری انتخابات روبرو هستیم و بخصوص با تعیین قدم اول از سوی شورای هماهنگی راه سبز امید، ارزیابی ارادۀ حاکمیت برای بازیابی اعتماد عمومی و برگزاری انتخابات آزاد وارد مرحله ای شفاف شده است.
تداوم حبس زندانیان سیاسی و حصر عزیزان، آقایان موسوی و کروبی که آزادی آنها می تواند طلیعه ای از باز شدن فضا ی سیاسی و گامی در جهت برگزاری انتخابات آزاد باشد، به منزله ی چرخیدن دربر پاشنۀ سابق است که هیچ گره ای از کار اقتدارگرایان باز نخواهد کرد. بازنگری در سیاست سرکوب، حبس و حصر سبب خواهد شد امید به تحقق شرایط افزون و زمینه برای گفتگو جهت بازسازی فضای سیاسی و نشاط بخشیدن به آن آماده گردد.
جبهه ی مشارکت ایران اسلامی با پشتیبانی دوباره از پیشنهادات آقای خاتمی، آزادی زندانیان سیاسی و از جمله آقایان موسوی و کروبی را نقطه عزیمت حکومت برای اصلاح سیاستهای خود تلقی کرده و امیدوارست در این فرصت محدود تصمیماتی کارساز برای عبور از بحرانهای پیش رو گرفته شود.
جبهۀ مشارکت ایران اسلامی
18/7/1390

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.