اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

نامه جبهه مشارکت ایران اسلامی به سفیر جمهوری خلق چین

1389/9/22

۲۰/٩/۱٣٨٩
عالیجناب سفیر محترم جمهوری خلق چین
تهران
با درود و احترام
اهدای جایزه صلح نوبل به یکی از شهروندان چینی ، می تواند سرآغاز فصل نوینی در حیات مردم بزرگ چین به حساب آید . دولت چین که با تدبیر و درایت کم نظیر توانسته است به دستاوردهای شگرفی در توسعه اقتصادی و اجتماعی دست یابد، اینک می تواند با استفاده از این فرصت، اراده خود را در بسط آزادیهای سیاسی و رعایت حقوق بشر تقویت کند.
تردیدی نیست که قدرتمندترین دولتها آنها هستند که تاب تحمل منتقدان مدنی و مخالفان مسالمت جوی خود را دارند و در برابر آنها نه تنها دست به اسلحه نمی برند و آنها را به زندان نمی اندازند، بلکه کوچکترین تنگنایی برای فعالیتهای مدنی و عاری از خشونت آنها ایجاد نمی کنند.
جبهه مشارکت ایران اسلامی از دولت چین انتظاردارد تا با آزادی فوری آقای " لیو شیا بو" برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۱۰
به ندای جامعه جهانی و درخواست آزادیخواهان دنیا پاسخ مثبت دهد.
با تجدید احترام
جبهه مشارکت ایران اسلامی

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.