اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

زهرا موسوی: وقتی این بلاها بر ما رفت پس بر آنها که تنها هستند و شناخته شده نیستند چه می‌رود؟

1396/11/26

زهرا موسوی، فرزند میرحسین و رهنورد در یادداشت کوتاهی در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به سختی‌ها و دردهای سال‌های حصر والدین خود نوشته است وقتی به یاد می‌آورم و می‌بینم که همه این بلاها سر کسانی رفت که مورد حمایت و لطف مردم بوده و رسانه‌های مختلف اخبار ایشان و ما را پوشش می‌دادند و با اینهمه بر ما چنین رفت پس بر آنها که تنها هستند و شناخته شده نیستند چه می‌رود؟

به گزارش کلمه، دختر نخست وزیر محصور سال‌های دفاع مقدس با تاکید بر اینکه منتی برای هزینه راهی که افراد انتخاب می‌کنند بر سر کسی نیست خاطرنشان کرده که اگر ظلم و جفای آشکار و نهان ورزیده شد همانقدر که از دید بصیرترین مخفی نیست از گوش‌های جهان هم بیرون نخواهد رفت. حتی اگر کسی از مردم دنیا نشود که ببیند و بشنود. و بار آن از شانه‌های ستمگران برداشته نخواهد شد.

زهرا موسوی در این یادداشت نوشته است:

نوشتن از مصایب ٧ سال خشکسالی عشق به ما سال‌های حصر خیلی سخت است. هر روز با بحرانی و هر دم با دردی که نه می‌شود شمرد و نه حتی بازبینی آن در خاطره‌ها قابل تحمل است.

اما سخت‌تر وقتی است که به یاد می‌آورم و می‌بینم که همه این بلاها سر کسانی رفت که مورد حمایت و لطف مردم بوده و رسانه‌های مختلف اخبار ایشان و ما را پوشش می‌دادند و با اینهمه بر ما چنین رفت پس بر آنها که تنها هستند و شناخته شده نیستند چه می‌رود؟

اگر کسی راهی را انتخاب کرد و آن راه هزینه سخت داشت منتی بر هیچ کس نیست. چنانکه عزیزان محصور “خود” عزت زندان برای باورها را برگزیدند، اما اگر ظلم و جفای آشکار و نهان ورزیده شد همانقدر که از دید بصیرترین مخفی نیست از گوش‌های جهان هم بیرون نخواهد رفت. حتی اگر کسی از مردم دنیا نشود که ببیند و بشنود. و بار آن از شانه‌های ستمگران برداشته نخواهد شد، حتی اگر با هزار روش آن را انکار کنند.

جان و کرامت همه از سوی خداست. چه جوان گمنامی خشمگین یا هر مطالبه‌گری در فضایی، کف خیابان در شهری دور یا سیاستمداری، چهره شناخته‌شده‌ای در همین نزدیکی … و مدعی اصلی هم او خواهد بود و این آن امیدی‌ست که در این بی‌مرز و حدی آزارها و اخبار سیاه این روزها آرامشم می‌دهد.

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.