اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

حصر خواهد شکست!

1396/5/29
سیدمصطفی‌ تاجزاده

۱.حصر خواهد شکست زیرا ایرانیان یکصد و ده سال بعد از انقلاب مشروطه نمی‌پذیرند که نخست وزیر و رئیس مجلس کشور بدون حکم قضایی ۷ سال در بازداشت خانگی حبس شوند و برای تشکیل دادگاه رسیدگی با اتهامشان در سن ۸۰ سالگی اعتصاب غذا کنند.

٢.حصر خواهد شکست زیرا این خواسته روز به‌روز فراگیرتر و جدی‌تر می‌شود. بروز آن را در جریان تبلیغات انتخاباتی اخیر دیدیم. هر جا تجمعی به سود روحانی و اصلاح طلبان برپا شد، شورآفرین‌ترین شعار این بود: "پیام ما روشنه، حصر باید بشکنه! " اکنون این مطالبه تنها در دانشگاه‌ها یا در تهران شنیده نمی‌شود، بلکه در سراسر ایران فریاد می‌شود.

٣.حصر خواهد شکست زیرا حامیانش روزبه‌روز کمتر می‌شوند و بیشتر درلاک دفاعی فرو می‌روند. دلایل افزایش مستمر مخالفان و کاهش دائم موافقان حصر را در سخن اول برشمردم. مهم‌ترینش آنکه مدافعان قادر به توجیه عدم تشکیل دادگاه نیستند. در حقیقت بسیاری از حامیان اصل حصر، با تداومش مخالفند چرا که ‌زیان‌های قطعی آن را به‌مراتب بیشتر از سودهای احتمالی‌اش ارزیابی می‌کنند. امروز موافقان رفع حصر از اصلاح‌طلبان و سبزها گذشته و بسیاری از اصولگراها را نیز در بر گرفته است.

۴.حصر خواهد شکست زیرا دلواپسان توان و جرات برپایی دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه برای رسیدگی به اتهامات محصوران را ندارند. آنان خود بهتر از هر کس می‌دانند که دفاعیات موسوی و کروبی و رهنورد لرزه بر تن انسدادطلبان وطنی می‌افکند و دادگاه را محل و محملی برای محاکمه گردانندگان اصلی ستاد مهندسی انتخابات می‌کند.

۵.حصر خواهد شکست زیرا ملت ما خاطره تلخ حصر آِیت الله منتظری و نیز تجربه شیرین حل آن را دارد. امروز چه کسی معتقد است که آزادی ایشان درست نبود یا نظام تضعیف شد؟ چنانچه حصر آن فقیه وارسته تا دم مرگ ادامه می‌یافت، چه رخ می‌داد؟ و چه کسی می توانست پاسخگوی فرصت‌های از دست رفته باشد؟

۶.حصر خواهد شکست زیرا استدلال فوق درباره حصر فعلی نیز صادق است. پس می‌توان مثل آزادی آیت الله منتظری به‌گونه‌ای عمل کرد که نه رهبر و نه محصوران هیچ کدام نشکنند و/یا تحقیر نشوند. حل این معضل نیازمند نرمش قهرمانانه و برجام ملی است.، اما خیلی فوری.

٧.حصر خواهد شکست زیرا به مصلحت شخص رهبر و نیز نهاد رهبری نیست که بیش از این مانع تشکیل دادگاه یا طرح مسئله در شورای عالی امنیت ملی به منظور حل برد_برد آن شود.

٨.حصر خواهد شکست زیرا همه این بزرگان را می‌شناسند و می‌دانند که دل در گرو اعتلای میهن و حفظ نظام و بهبود اوضاع اقتصادی مردم دارند، و از حساسیت شرایط و خطراتی که به‌خصوص در دوره ترامپ متوجه ایران و ایرانیان شده است، بهتر از ما آگاهند و از راهکار برد- برد نیز اسقبال می‌کنند.

٩.حصر خواهد شکست زیرا رهبر می‌داند که آغاز حصر، استمرار آن و حل یا خدای ناکرده پایان فاجعه‌بارش جز به نام رهبر ثبت نمی‌شود. رهبر باهوش‌تر از آن است که زیر چنین باری برود

١٠.حصر خواهد شکست و در این تردیدی ندارم. با وجود این نگرانم که حساسیت زمان درک نشود و نوشدارو پس از مرگ سهراب برسد. تعلل در برچیدن حصر از همه محصوران که می‌تواند وحدت ملی را تحکیم کند و شادی و نشاط آورد، تهدیدهایی را متوجه ایران و ایرانی کرده و زمان زیادی باقی نگذاشته است. نگرانم که خیلی زود دیر شود. وچنین مباد

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.