اصل ۲۳ - تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.
اصل ٢٢- حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

موضع حق

1396/5/5
مصطفی معین

«وقتی انسان به گذشته نگاه میکند، هر کجا که بر حرف حقی ایستاده احساس آرامش میکند و هر کجا کوتاه آمده است احساس نگرانی»! (میرحسین موسوی).

این گفته آقای مهندس موسوی در یک دیدار خصوصی به من بود. بعد از پایان دوره نخست وزیری ایشان، در همان ماه‌های اول دولت سازندگی و آغاز مسئولیتم در وزارت فرهنگ و آموزش عالی بود (۱۳۶۸-۷۲) که برای تجدید دیدار و احوالپرسی به دیدارشان رفتم و با هم درباره مسئولیت و مسایل و دشواری های آن صحبت می کردیم.

امروز در سایت ها به نقل از دختران گرامی آقای مهندس آمده بود که او در وضعیت نامناسبی از نظر سلامتی به سر می برند. نوسان فشار خون و درد مزمن کلیه و عدم تعادل در هنگام راه رفتن دارند!؟
از عمق دل نگران شدم و برایشان دعا کردم، البته کار دیگری هم نمی توانستم انجام دهم! بنظرم این بزرگمرد مقاوم بر همان موضعی که حق می داند تا پای جان ایستاده است. امیدوارم که در پناه خدایش سلامت و پایدار باشد انشاالله.

دکتر هادی خانیکی
مصطفی معین
سیدمصطفی‌ تاج زاده
سیدمصطفی‌ تاجزاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.