اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

ما هراس داریم

1396/2/17
علی اصغر خدایاری

به نام خدا
ما هراس داریم
- وقتی یکی از وزرای رییس جمهور دولت نهم رییس ستاد شماست و نزدیک‌ترین افراد به او ستاد شما را اداره می‌کنند، آیا نباید از بازگشت به سال‌های سیاه 84 تا 92 هراس داشته باشیم؟
- آیا این موضوع که هنوز حاضر به پذیرش خرابکاری‌های آن دولت شوم نیستید، و تاکنون انتقادی جدی از آن دولت نکرده‌اید، نباید ما را به هراس اندازد؟ نکند شما هم آن دولت را پاک‌ترین دولت در تاریخ ایران می‌دانید؟
- آیا این موضوع که شما به‌دلیل اعدام‌های سال 67 تحت تعقیب‌اید، نباید مارا از این‌که رییس جمهور تحت تعقیب داشته باشیم، به هراس بیاندازد؟
- آیا ما نباید از این‌که با رییس جمهور شدن شما ممکن است سراسر ایران خراسان شود، به هراس بیفتیم؟ کاش صداقت داشتید و شعار انتخاباتی خود را چیزی قرار می‌دادید که واقعاً به آن اعتقاد دارید. آیا شعار واقعی شما "ایران را سراسر خراسان می‌کنیم"، نیست؟
- آیا ما نباید از رییس جمهور شدن کسی بترسیم که حاضر است برای کسب قدرت همه‌ی مرزهای اخلاقی و انسانی را زیر پا بگذارد؟ لطفاً یکبار دیگر فیلم مستند تبلیغاتی خود را با دقت ببینید، آیا این فیلم نمونه‌ی تمام‌عیار سیاه‌نمایی نیست؟ این فیلم تخریب دولت است یا تخریب جمهوری اسلامی؟
- قوه‌ی قضائیه، دادستان انقلاب، رییس سازمان بازرسی، معاون اول، دادستان کل؛ اعدام، کهریزک، زندان، حصر، ممنوع‌التصویر، ممنوع‌التحصیل، اختلاس، حساب‌های قوه‌ی قضائیه...؟
شقشقیه هدرت!
هرچه فکر می‌کنم دلیلی برای این‌که از قدرت گرفتن شما هراس نداشته باشم، پیدا نمی‌کنم. شما دلیلی سراغ دارید؟

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.