اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
دربیانیه انجمن اسلامی جامعه پزشکی آمد:

صدا و سیما با بی تقوایی تمام، هر آنچه می‌خواهد را به افراد و شخصیت‌ها بطور مشخص محصورین عزیز نسبت می دهد

دربیانیه انجمن اسلامی جامعه پزشکی آمد:
1396/11/4

انجمن اسلامی جامعه پزشکی با صدور بیانیه‌ای با اشاره به پخش مستند “خارج از دید” در شبکه‌ی سوم سیما اعتراض کرد. در این بیانیه به ادامه “تکصدایی”، “وارونه نمایی” و “حرکت مغایر و متناقض با منافع ملی”، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعتراض شده است.

در بخشی از بیانیه انجمن اسلامی جامعه پزشکی آمده است: “ر زمانه‌ای که کشور و حاکمان آن بیش از پیش، نیازمند واقع بینی و درک درست از شرایط و در نتیجه جهت گیری و حرکت بسمت حل مشکلات متعدد اجتماعی، زیستی و معیشتی جامعه‌اند، مسئولان این رسانه که دیگر حتی نمی‌توان با اغماض آنرا “ملی” نامید، مصمم بر اشتباه در مسیر تحریف واقعیات، ترویج تنفر و دو قطبی کردن جامعه، نفی نخبگان و سرمایه‌های اجتماعی سیر می‌کنند و با عملکرد ضعیف و سوال برانگیز خود، مردم را ناامید از آن، بسمت رسانه‌های دیگر سوق می‌دهند، بطوریکه این دستگاه بوروکراتیک و عریض و طویل چنان از محتوا و اعتماد تهی شده است که در بزنگاه‌های خاص، در مقابل رسانه‌هایی با مدیریت محدود و چند نفره، قافیه را می بازد.”

مشروح این بیانیه به شرح زیر است:

در زمانه‌ای که مردم از راه‌های مختلف کسب خبر و تحلیل می کنند و در اندک زمانی خبرها و تنوع تحلیل‌ها، دور از دسترس‌ترین مکان‌ها را نیز از خود متاثر می‌نماید و مخاطب متناسب با درک خود دست به انتخاب می زند،” صدا و سیما” همچنان گرفتار در جهل عمیق خود و پشت به بدیهیات به قلب واقعیات می‌پردازد، و چنان با ذهن مخاطب برخورد می‌نماید که انگار؛ تک رسانه‌ی موجود در جامعه‌ی بشری است، از این رو، همچنان دَر بر همان پاشنه‌ی پوسیده‌ی قبل می چرخد!

و در زمانه‌ای که کشور و حاکمان آن بیش از پیش، نیازمند واقع بینی و درک درست از شرایط و در نتیجه جهت گیری و حرکت بسمت حل مشکلات متعدد اجتماعی، زیستی و معیشتی جامعه‌اند، مسئولان این رسانه که دیگر حتی نمی‌توان با اغماض آنرا “ملی” نامید، مصمم بر اشتباه در مسیر تحریف واقعیات، ترویج تنفر و دو قطبی کردن جامعه، نفی نخبگان و سرمایه‌های اجتماعی سیر می‌کنند و با عملکرد ضعیف و سوال برانگیز خود، مردم را ناامید از آن، بسمت رسانه‌های دیگر سوق می‌دهند، بطوریکه این دستگاه بوروکراتیک و عریض و طویل چنان از محتوا و اعتماد تهی شده است که در بزنگاه‌های خاص، در مقابل رسانه‌هایی با مدیریت محدود و چند نفره، قافیه را می بازد!

امروز با وجودی که صدا و سیما از سرمایه ملی بهره مند و اداره می‌شود، ولی با عملکرد یکجانبه و غیر واقع بینانه، حس بی اعتمادی و از خود ندانستن در میان اکثریت جامعه پراکنده است بطوریکه گاه در حد رسانه‌ای زائد افول پیدا کرده است.

در حالیکه وقایع اخیر در جامعه ایران، لزوم و ضرورت همدلی و همگرایی ملی را برای حل مشکلات متعدد یادآور شده، در حالیکه با تمام حرف ها و حدیثها از سال ۸۸ و پس از آن دور شده‌ایم و امروز بسیاری از حقایق برای ناظران روشن شده است و گاه افراد علیرغم تضییع حقوقشان بخاطر منافع کلان ملی چشم بر حق خود پوشیده‌اند، و در چنین شرایطی با پخش و روی آنتن بردن مستندی مبتذل بنام “خارج از دید”، که روایتی یکجانبه، و عمدتا غیر واقعی از رخدادهای ۸۸ و پس از آن است، یکجانبه به داوری نشسته و مخاطبان را نیز به قبول این روایت معیوب و ناقص فرا می‌خواند تا باز در تلاشی از پیش ناکام ، قلب واقعیات را نشانه رفته باشد.

و باز در تکراری ملال آور بی هیچ مانعی و با بی تقوایی تمام، هر آنچه می‌خواهند به افراد و شخصیت‌هایی(بطور مشخص محصورین عزیز) که برای بخش بزرگی از جامعه ایرانی قابل احترام و ستایش‌اند، نسبت می دهند و با شبیه سازی‌های خودساخته و از پیش باخته، سعی در قبولاندن استدلال‌های بی اساس خود دارند.

و این در حالی است که کمترین امکانی برای پاسخگویی افراد و احزاب مورد اتهام وجود نداشته است! و با ادامه دادن به خیالبافی‌های همیشگی باز بر صورت حقایق پنجه می کشد. غافل از اینکه، در چنین فضایی، سیر تحولات اجتماعی و درون ناآرام جامعه، مجال جولان و چنین تکتازی‌هایی را به محال بدل ساخته است.

انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، در ادامه‌ی ابراز نگرانی‌های پیاپی اندیشمندان و دلسوزان کشور، در تمام این سالها، فرصت را اندک و مخاطرات پیش رو را بسیار می‌داند و باز نسبت به آنچه در سیاست‌گذاری و اجرای این سازمان در جریان است، هشدار چندباره می دهد، باشد هنوز در این وانفسا، وجدانی و گوشی برای شنیدن باقی باشد.

والسلام علی من اتبع الهدی

۲ بهمن ۱۳۹۶

انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.