اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

گزارش یک دادگاه ١۵ دقیقه‌ای؛ شرح دادگاه صدیقه وسمقى

1396/8/3

سیدمحمود علیزاده طباطبایى:

دوشنبه صبح به اتفاق خانم دکتر وسمقى به اجراى احکام دادسراى اوین رفتیم. رفتار دادیار شعبه اول اجراى احکام، اسلامى و انسانى بود و پرونده را در اختیار ما گذاشت. ملاحظه کردیم خانم وسمقى براساس گزارش وزارت اطلاعات در سال ٩٠ بعد از خروج قانونى ایشان از کشور براى تدریس فقه اسلام در دانشگاههاى اروپا، متهم به عضویت در جنبش راه سبز امید و عضویت در کمیته حمایت از آسیب دیدگان حوادث ٨٨ و فعالیت تبلیغى علیه نظام شده و توسط شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به استناد مواد ۴٩٩ و۵٠٠ قانون مجازات اسلامى به ۵ سال حبس محکوم شده با درخواست واخواهى به همراه پرونده به دادگاه انقلاب اعزام شدیم.

برخورد رییس شعبه متاسفانه تند بود. از اول خانم وسمقی را با الفاظ ضدانقلاب وابسته با بیگانه و… مورد خطاب قرار می داد و در مقابل درخواست ما که دلایل اتهام را خواستیم صرفا به گزارش وزارت اطلاعات استناد می کرد.

خانم وسمقى اظهار داشت من هرگز عضو راه سبز امید نبوده ام و کمیته آسیب دیدگان یک تشکیلات قانونى بود که توسط شوراى شهر اصولگرا تاسیس شده بود و من دفتر کارم را به آنها اجاره داده بودم و عضو آنجا هم نبودم.

اتهام دیگرخانم وسمقى اظهارنظر در مورد حکم سنگسار خانم سکینه محمدى بود که قاضى پرسید شما چه کاره بودى که اظهارنظر کردى؟! خانم وسمقى توضیح داد من صاحبنظر و استاد فقه و حقوق اسلامى در بهترین و بالاترین دانشگاه کشور یعنى دانشگاه تهران بودم.

در مورد اعتراض به قتل هاله سحابى، مقیسه گفت تو نظام را متهم به رفتار ظالمانه کرده اى! که خانم وسمقى گفت من از مسئولان نظام خواستم جلو ظلم را بگیرند تا مثل حادثه کهریزک پیش نیاید.

در نهایت دفاعیات من و خانم وسمقى مورد قبول ایشان قرار نگرفت و قبل از استماع دفاعیات، قاضی گفت واخواهى را رد میکنم و قرار وثیقه ده میلیارد ریالى صادر کرد که با عجز خانم وسمقى از تامین وثیقه او را به زندان اوین اعزام کرد و به ایرادات ما از جمله عدم حضور نماینده دادستان، عدم حضور قاضى دوم و صدور وثیقه نامتناسب با توجه به اینکه خانم وسمقى خودش داوطلبانه از اروپا برگشته و بیم فرار وجود ندارد، توجه نکرد.

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.