اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

گزارشی از مراسم بزرگداشت آیت الله منتظری در نجف آباد؛ اعتراض احمد منتظری به لغو سخنرانی آیت الله عرب و عمادالدین باقی

1396/7/5

هشتمین سالگرد درگذشت آیت الله منتظری در زادگاهش نجف آباد طی دو نوبت صبح و بعد ازظهر دیروز برگزار شد.
به گزارش سایت ملی مذهبی مراسم صبح با شرکت اقشار مختلف مردم از سراسر کشوردر مسجد بازار نجف آباد برگزار شد.احمد منتظری و آیت الله حسین عرب از سخنرانان مراسم بودند که ساعاتی قبل از شروع مراسم از طرف استانداری اصفهان ، از سخنرانی آیت الله عرب جلوگیری به عمل آمد.
احمد منتظری با ابراز تشکر از برپایی هشتمین مراسم آیت الله منتظری در نجف آباد با وجود مشکلات فراوان، با غیرقابل توصیف خواندن از خود گذشتی های مردم ،برپایی این مراسم را را نشان علاقه وافر مردم نسبت به فقیه عالی قدر و زنده بودن اندیشه های ایشان دانستند.
احمد منتظری با اشاره به لغو سخنرانی آیت الله عرب توسط استانداری اصفهان ، از برخی مسئولین خواستند استقلال فکر و اندیشه خود را قربانی خوشامد و خواست ارگان های امنیتی و اطلاعاتی نکنند. اگر قرار است مراسم لغو ویا از سخنرانی فردی جلوگیری شود با دلیل و منطق جویای مطلب شوند نه اینکه صرفا تایید کننده آن باشند.
مراسم عصر نیز در حسینیه اعظم برگزار شد. عمادالدین باقی ، محمود صلواتی و محمد نصر اصفهانی از سخنرانان مراسم بودند که برنامه عمادالدین باقی هم سرنوشتی شبیه آیت الله عرب پیدا کرد.
در نهایت محمود صلواتی و محمد نصراصفهانی با مبنا قرار دادن موضوع “آئین حکمرانی در اندیشه های فقیه رحمانی”به بررسی دیدگاه های آیت الله منتظری درباره تشکیل حکومت اسلامی و ولایت فقیه پرداختند.
خاطر نشان می شود ازامسال قرار شد یک موضوع مربوط به اندیشه های آیت الله منتظری به عنوان فکر و ایده اصلی مراسم های بزرگداشت انتخاب و توسط کارشناسان درباره آن بحث و گفتگو شود.ایده امسال آئین حکمرانی در اندیشه های فقیه رحمانی”با توجه به کتاب ولایت فقیه آیت الله منتظری انتخاب شده بود.

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.