اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

پیام سید محمد خاتمی به مجمع عمومی مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی

1396/2/16

سید محمد خاتمی رئیس جهوری اسبق و دولت اصلاحات بمناسبت برگزاری نشست عمومی مجمع نمایندگان ادوار مجلس پیامی حطاب به این نشست بشرح زیر صادر کردند :

بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگی ملت بزرگ ایران افتخاری است که نصیب هرکس نمی شود ونقش نماینده درمجلس که به تعبیر امان (باید ) برآمده از فضایل ملت باشد دررآس امور است نقشی ممتاز است .نمایندگی رسما به همان دوره ویا دوره هایی انحصار دارد که شخص به مجلس شورا می رود ولی معنای واقعی افتحار نمایندگی حتی برای کسی که یک بار به مجلس راه یافته است دائمی است وانصاف وحق ایجاب می کند که به شکرانه این نعمت کسانی که مشمول این افتخارند همه تجربه وتلاش وهمت خویش را در جهت اعتلای کشو ؛پیشرفت حامعه وعزت ملت به کار گیرند .ازهمین جا نقش ممتاز نمایندگان ادوار مجلس که مرکب از شخصیت های ارزنده است معلوم می شود .
بیداری نسبت به سرنوشت ملت وکشور ؛نقد صحیح خود جامعه ومسؤلان ؛ارائه راه کارهای علمی ودرست وسنجیده برای اصلاح امور وحل مسائل وتدبیر کشوروراهنمایی جامعه در انتخابات وکمک به انتخاب درست مردم ازجمله اموری است که این نهاد محترم می تواند در انجام آن بکوشد وبه خصوص دراین لحطه حساس این مجمع می تواند کانون وفاق وهمدلی واتحاد همه سلیقه ها وجریان هایی باشد که به اصل اسلام وانقلاب وایران واصلاحات پای بند وتفرق واختلاف آنها زیان بار خواهد بود .
ضمن عرض تبریک به عزیزان اعضا نهاد نمایندگان ادوار برای آنان دراین نشست سراسری ومهم آرزوی توفیق روز افزون دارم
سید محمد خاتمی ۱۳۹۶/۲/۱۴

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.