اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

انتخاب اولین هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران

1395/10/2

اعضای اولین هیات مدیره انجمن صنفی کارگری روزنامه‌نگاران استان تهران معرفی شدند.

به گزارش ایلنا، نخستین نشست مجمع موسسان انجمن صنفی کارگری روزنامه‌نگاران استان تهران صبح امروز پنجشنبه دوم دی‌ماه در محل وزارت کار برگزار شد.

در این مجمع ابتدا اساسنامه انجمن با حضور نماینده وزارت کار و بیش از ١٦٠ نفر از متقاضیان عضویت در انجمن به صورت رای‌گیری تصویب شد.

در ادامه انتخابات هیات مدیره و بازرسان برای انتخاب اولین هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران برگزار شد که ۱۹ نفر به عنوان نامزد برای ورود به هیات مدیره و ۵ نفر به عنوان نامزد برای بازرسی کاندیدا شدند.

در پایان رای‌گیری ۷ نفر به عنوان عضو اصلی هیات مدیره، ۲ نفر به عنوان عضو علی‌البدل، دو نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.

البته آرای اعلام شده بعد از تایید شرایط کسانی که رای بیشتری آورده‌اند توسط وزارت کار قطعیت پیدا می‌کند و درصورتی که افرادی که رای آورده‌اند یکی از شرایط مندرج در اساسنامه را نداشته باشند؛ قطعاً نمی‌توانند در هیات مدیره حضور داشته باشند.

بر این اساس ۱۶۵ نفر رای دادند که یک رای سفید بود. در پایان؛ بهروز گرانپایه ۱۳۵ رای، داوود محمدی ۱۲۷ رای، افشین امیرشاهی ۱۰۲ رای، مسعود هوشمند رضوی ۸۸ رای، اعظم ویسمه ۸۰ رای، مهرداد خدیو ۵۹ رای، نسرین تخیری ۵۸ رای به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره، مژگان جمشیدی ۵۷ رای و هادی حیدری با ۴۸ رای به عنوان اعضای علی‌البدل هیات مدیره، در بخش بازرسان گیسو فغفوری ۷۸ رای و امیرهادی انواری با ۱۰۱ رای به عنوان بازرس اصلی و فرزام شیرزادی با ۶۷ رای به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب شدند.

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.