اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

دیدگاه خاتمی درباره نتایج قرارداد سایکس – پیکو: سرمایه ملت‌ها در درگیری‌های منطقه به هدر رفت

1395/3/6

سیدمحمد خاتمی با بیان اینکه همواره بحران به منطقه خاورمیانه صادر شده است، یادآوری کرد که این همه مانع رشد روز افزون ملت‌ها نبوده چرا که تقدیر تاریخ و مشیّت حضرت پروردگار بر سیر تکاملی جوامع قرار گرفته است؛ رشد و کمالی که اگر دخالت بیگانگان نبود سریعتر و ارزانتر صورت می گرفت.

به گزارش خاتمی مدیا، سیدمحمد خاتمی، رییس بنیاد باران و رییس دولت اصلاحات در پاسخ به پرسشی درباره نتایج قرارداد سایکس – پیکو در خاورمیانه بیان کرد: آنچه رخ داد نه برای به رسمیت شناختن پدیده ملت در این سرزمینها و کمک به رشد طبیعی آنها بلکه ایجاد مناطق نفوذ توسط قدرتهایی بود که در بیرون مرزهای ملی خود جز به استیلای بی چون و چرا بر مردمان و سرزمین های دیگر و ایجاد پایگاه های قدرت جهانی خود نمی اندیشیدند.

سید محمد خاتمی گفت: انسان، موجودی است اجتماعی که از دیرباز تا کنون صورت های گوناگونی از زندگی جمعی را تجربه کرده است ولی “ملت” پدیده ایست تازه که با سرزمینی ویژه و قانون و سامان مشخص نسبتی ویژه دارد و در جریان تکاملی خود به حکومتهایی رسیده است که دارای حدود و مسئولیت های مشخص اند و برآمده از اراده آزاد مردانی که شهروندان صاحب حقوق معین اند و مسئول در برابر آنان هستند.

وی در ادامه افزود:‌ ایرانی عزیز به عنوان ملتی بزرگ طی حدود دو قرن گذشته در این مسیر مبارک پا نهاده است و این سیر و صیرورت درست همچنان ادامه دارد.

رییس جمهور اسبق کشورمان تاکید کرد: کار ملت‌هایی که فرایند “تجدد” را تجربه کردند در بیرون مرزهای ملی اشان منجر به پدیدار شدن پدیده “استعمار” شد تا جماعات و اقوام پیرامون را تحت سلطه خود درآورند و دم بدم استیلای خود را مستحکم کنند و با ایجاد بحرانهایی که از بیرون بر آنها تحمیل می شد یا ناشی از توسعه نیافتگی و عقب ماندگی تاریخی آنان بود، همواره باعث کند شدن سیر درست آنان در مسیر کمال اجتماعی شدند.

به گفته ی وی آنچه بر منطقه ای که خاورمیانه نام گرفته رفته است شاهد مدعی است.

رییس دولت اصلاحات گفت: یکصد سال پیش در ماه “می ۱۹۱۶” دولت‌های بزرگ استعماری انگلستان و فرانسه بر اساس توافق سرّی که میان سر مارک سایکس بریتانیایی و فرانسوا ژرژپیکو فرانسوی امضاء شد و قرارداد سایکس- پیکو نام گرفت سرزمین‌های عربی رسماً و عملاً تحت قیمومیت دو امپراطوری مهم استعماری قرار گرفت.

خاتمی افزود: آنچه رخ داد نه برای به رسمیت شناختن پدیده ملت در این سرزمینها و کمک به رشد طبیعی آنها بلکه ایجاد مناطق نفوذ توسط قدرتهایی بود که در بیرون مرزهای ملی خود جز به استیلای بی چون و چرا بر مردمان و سرزمین های دیگر و ایجاد پایگاه های قدرت جهانی خود نمی اندیشیدند؛ و چند دهه بعد از این توافق خسارت بار بود که خنجر زهرآگین صهیونیسم با اشغال سرزمین فلسطین در سینه خون بار خاورمیانه نشانده شد که حساس ترین و مهم ترین نقطه “ژئوپلیتیک” ، “ژئواستراتژیک” عالم کانون بزرگترین بحرانها و درگیریها به زیان ملتهای منطقه و به نفع قدرتهای بزرگ بخصوص میراث خوار استعمار آمریکا باشد.

وی در ادامه گفت: از آن پس تفرقه و تضاد مصنوعی و طبیعی همواره میان این ملت ها توسط دست نشاندگان اربابان یا حکومتهای ضعیف بی پایگاه در میان مردم این منطقه جاری بوده است و سرمایه های این ملت ها که می بایست در مسیر عزت و اقتدار و پیشرفت آنان بکار گرفته شود به غارت رفته یا در درگیری های درون منطقه به هدر رفته است و در مقابل همواره بحران به این منطقه صادر شده است.

سیدمحمد خاتمی در پایان تصریح کرد: امّا این همه مانع رشد روز افزون این ملتها نبوده است چرا که تقدیر تاریخ و مشیّت حضرت پروردگار بر سیر تکاملی جوامع قرار گرفته است. رشد و کمالی که اگر دخالت بیگانگان نبود سریعتر و ارزانتر صورت می گرفت. امیدوارم در سایه اسلام عزیز و به برکت بیداری روز افزون ملتهای منطقه شاهد پیشرفت و صلح و برخورداری همگان از رفاه و مهر و سعادت باشیم.

موافقت‌نامه سایکس-پیکو توافقی سری میان بریتانیای کبیر و فرانسه بود که در ماه مه ۱۹۱۶ در خلال جنگ جهانی اول و با رضایت روسیه برای تقسیم امپراتوری عثمانی منعقد شد. این توافق‌نامه به تقسیم سوریه، عراق، لبنان و فلسطین میان فرانسه و بریتانیا منجر شد. این مناطق قبل از آن تحت کنترل ترک‌های عثمانی بودند. این توافق‌نامه نامش را از سر مارک سایکس بریتانیایی و فرانسوا ژرژ پیکوی فرانسوی گرفته است.

با خطوط مستقیم می‌توان مرزهایی بدون پیچیدگی کشید. به احتمال قوی به‌همین دلیل بود که مارک سایکس (نماینده دولت بریتانیا) و فرانسوا ژرژ- پیکو (نماینده دولت فرانسه) در سال ۱۹۱۶ بر سر نقشه‌ای با خطوط مستقیم به توافق رسیدند.

خطوط مستقیمی که سایکس و پیکو ترسیم کردند در نیمه اول قرن بیستم برای بریتانیا و فرانسه بسیار مفید بودند، اما تأثیرشان در مردم منطقه کاملاً متفاوت بود.

با طرح سایکس و پیکو، سرزمین‌هایی که از اوایل قرن شانزدهم تحت حکومت امپراتوری عثمانی بود میان انگلیس و فرانسه تقسیم شد:

سوریه و لبنان تحت نفوذ فرانسه، و عراق، اردن شرقی و فلسطین تحت نفوذ بریتانیا.

ترسیم مرزهای کشورهای عرب شمال آفریقا در شرح وظایف سایکس و پیکو نبود، اما آن منطقه هم به دو حوزه نفوذ مجزا تقسیم شده بود. مصر تحت نفوذ بریتانیا بود و فرانسه بر مغرب (متشکل از تونس، الجزایر و مراکش) مسلط بود.

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.