اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

ضرب و شتم یک زندانی سیاسی بند ۲۴۰ و فشار روحی برای زندانیان اعتصاب کننده

1389/5/21

سه افسرنگهبان زندان اوین شب گذشته با یورش به یک زندانی سیاسی که در یکی از سلول های انفرادی بند ۲۴۰ نگه داری می شود او را مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند.
براساس گزارش های رسیده به کلمه ،سه افسرنگهبانی که این زندانی را مورد شکنجه قرار دادند، ضیایی ،کربلایی و محمودی نام دارند که پیش از این نیز بارها زندانیان سیاسی اوین بویژه زندانیان بند ۳۵۰ اوین را مورد توهین قرار داده اند.
صدای این زندانی که از شدت درد تا نیمه های شب فریاد سر داده بود در کریدورهای بند ۲۴۰ شنیده می شد .این اتفاق شانزده زندانی سیاسی بند ۳۵۰ را که دو هفته در اعتصاب غذا بودند و همچنان در سلول های انفرادی به سر می برند ،تحت فشار روحی شدید قرار داده است.

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.