اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

سخنگوی خانه احزاب: یکسال است که برای فعالیت اصلاح طلبان محدودیت‌ وجود دارد

1389/5/26

سخنگوی خانه احزاب در خصوص استراتژی آینده اصلاح‌طلبان برای فعالیت‌های سیاسی خاطرنشان کرد: اعتقاد اصلاح‌طلبان به اجرای کلیه قوانین بدون هیچ کم‌و کاست و بدون اجرای گزینشی آن است.
به گزارش ایلنا، شهربانو امانی، در پاسخ به سوالی در خصوص لزوم آسیب‌شناسی عملکرد گذشته جریان اصلاحات به منزله چراغ راه آینده این جریان، گفت: نمی‌توان در این مقوله بدون در نظرگرفتن شرایط کنونی کشور وارد شد. حدود یک‌سال است که برای فعالیت اکثر اصلاح طلبان محدودیت‌ وجود دارد. بخش مهمی از اصلاح‌طلبان نتوانسته‌اند کنگره‌های خود را در این مدت برگزارکنند تا بتوانند عملکرد جبهه اصلاحات را دربوته نقد بسنجند و نقاط مثبت و منفی جریان اصلاحات را ارزیابی کنند و محصول این نتایج را برای ادامه فعالیت در آینده به‌کار گیرند.
سخنگوی خانه احزاب با تاکید بر این که کالبد شکافی یک جریان سیاسی باید در مراکز علمی و آموزشی و با حضور دست‌اندرکاران آن جریان صورت گیرد، ادامه داد: اصلاحات امروز جایی برای گفتمان درون گروهی خود ندارد.
وی تصریح کرد: حتی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هم بارها نتوانسته جلسات خود را برگزار کند.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درخصوص استراتژی آینده اصلاح‌طلبان برای فعالیت‌های سیاسی خاطرنشان کرد: اعتقاد اصلاح‌طلبان به اجرای کلیه قوانین بدون هیچ کم‌و کاست و بدون اجرای گزینشی آن است.
وی ادامه داد: برای برگزاری انتخابات آزاد فرایند برگزاری انتخابات خیلی مهم است، اصلاح قانون انتخابات می‌تواند از شائبه‌های موجود در مورد انتخابات پیشگیری کند.
امانی درادامه گفت: اعتقاد اصلاح‌طلبان همواره برحضور آزادانه و حداکثری مردم در انتخابات بوده است و این در اصلاحات یک اصل است.
سخنگوی خانه احزاب خاطرنشان کرد: فرایند برگزاری انتخابات برای هر دو جریان سیاسی باید بطورمساوی باشد، ایجاد عرصه رقابتی مساوی و عادلانه و نیزتضمین انتخابات آزاد می‌تواند در حضور یا عدم حضور اصلاح طلبان در انتخابات آینده موثر باشد.
وی در ادامه در خصوص لزوم بازتعریف مبانی اصلاح‌طلبی خاطرنشان کرد: بخش اعظم مطالباتی که اصلاحات سالها است آنها را مطرح کرده است، در واقع مربوط به مطالبات مردم است که بخش مهم آن به قوت خود باقی است.

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.