اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

سروده مريم شربت دار قدس برای روزه داران در بند: وقت آن رسیده که افطار کنيد

1348/10/10

پشت دیوارها خبریست

و هیاهوی سکوتی سنگین

که به هم می زند آرامش شب

این چه هنگام اذان است، عجب !

باد پیچید میان زندان

میله ها می لرزند

وصدای طپش سلول ها

به شمارش افتاد

قهرمانی برخاست به نمازی دیگر

روزه دارانی سبز، با لبانی عطشان

جشن افطار را منتظرند

در دلم باز هوایی دگر است

مرغ روحم گرفته و غمگین

بال و پر بسته به شوق سحر است

جغدهای شوم تباهی ، ترسان

چشم ها گشوده در سیاهی شب

تا مبادا سحری آید ، لیک

حکم قرآنست بی مکر و فریب

صبح می آید " ألیس الصبح بقریب "

هان ای طلایه داران فخر و غرور !

وقت آن رسیده که افطار کنید

مرغ خوش طنین آزادی را

ندا رسیده که بیدار کنید

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.