اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

دومین تعویق دادگاه محبوبه کرمی، به دلیل عدم حضور قاضی

1348/10/10

به دلیل عدم حضور قاضی شعبه 26، پیرعباسی، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محبوبه کرمی برای بار دوم به تعویق افتاد. به گفته وکیل کرمی، جلسه دادگاه به روز شنبه 23 مردادماه انتقال یافت.

به گزارش تغییر برای برابری، اکنون 161 روز از بازاداشت محبوبه کرمی می گذرد و با وجود نظر پزشکی قانون و پزشک داخل زندان مبنی بر اینکه حضور در زندان باعث افزایش بیماری افسردگی وی می شود، قرار بازداشت وی تقلیل نیافته است.

محبوبه کرمی فعال جنبش زنان وعضو کمپین یک میلیون امضا، در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۸۸ ، پس از تفتیش منزل و ضبط برخی از وسایل شخصی برای پنجمین بار دستگیر و روانه بند ۲ الف سپاه شد.

وی بیش از ۸۰ روز در این بند نگهداری و سپس به سلول زندانیان سیاسی در بند نسوان اوین، اتاق ۵ ، بند ۲ بالا منتقل شد. بار اول و دوم بازداشت وی در رابطه با حوادث ۱۸ تیر بود. بار سوم، ۲۴ خرداد ۱۳۸۷ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت و پس از ۷۰ روز آزاد شد. باردیگر، ۶ فروردین ۱۳۸۸ به همراه ۱۱ تن از اعضای کمپین و فعالان جنبش زنان که قصد دیدار نوروزی با خانواده زهرا بنی یعقوب را داشتند به اتهام اخلال در نظم عمومی دستگیر و پس از ۱۳ روز آزاد شد.

در همه پرونده های فوق، حکم تبرئه برای وی صادر شده است.

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.