اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

استقبال دفتر سیاسی جبهه مشارکت ایران اسلامی از آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی

1392/7/1

نوروز : در پی آزادی تعدادی از زندانیان دفتر سیاسی جبهه مشارکت ایران اسلامی از این اقدام استقبال کرد. موضع اعلامی این دفتر بشرح زیر است :
دفترسیاسی جبهه مشارکت ایران اسلامی از آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی ابراز خوشوقتی و شادمانی کرد. این دفتر این اقدام مثبت و سازنده مسئولین کشور را گامی بسیار مهم در جهت رفع فضای امنیتی و برقراری نشاط سیاسی تلقی کرده و ابراز امیدواری می کند که این روند تا آزادی آخرین زندانی سیاسی و عقیدتی ادامه یابد بگونه ای که دیگر کشورهیچگونه زندانی سیاسی و عقیدتی نداشته باشد. دفتر سیاسی جبهه مشارکت بر این اعتقاد است که این رفتار شایسته می تواند افقهای جدیدی را برای رفع همه کدورتها و سوء تفاهم ها درعرصه ملی باز کند و با پشت سرگذاشتن دوران سخت گذشته، تمام توان ملی در جهت بازسازی و آبادانی کشور بکار گرفته شود، و وحدت ملی در عین کثرت گرایشات فکری و سیاسی افراد و گروه ها و احزاب راهگشای کشور بسوی رشد و تعالی مادی و معنوی باشد.

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.