اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

پیام تبریک جبهه مشارکت ایران اسلامی به مردم ایران و رئیس جمهور منتخب دکتر حسن روحانی

1392/3/26

بسمه‌تعالي

جناب حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر حسن روحاني
رئيس جمهور محترم منتخب
انتخاب شما به عنوان هفتمين رئيس جمهوری اسلامی ايران را تبريك مي‌گوييم. بي شك اين انتخاب مردم سرافراز ايران ، از روی آگاهی و دانايی و ناشی از اراده تحول طلبی و تغيير خواهی آنهاست.
حضور پر شور و شعور مردم در انتخابات اخير كه به دعوت خيرخواهان مصلح و دلسوزان نگران، جلوه‌ای ديگر يافت ، بار مسؤوليت شما به عنوان منتخب آنها را سنگين تر مي‌كند. ترديدي نيست كه تمام تلاش شما و همكاران شما معطوف به رفع كاستی ها و جبران عقب‌ماندگي‌هاي كشور خواهد شد. در اين راه ، گذشته چراغ راهی برای ساختن آينده‌اي در شأن ملت ايران است.
دولت اميد و تدبير شما كه همان دولت آشتی ملی نيز هست وظيفه خطيری در بهره‌گيری از همه ظرفيت‌ها و توانايی های ملی و بخصوص نيروهای كارآمد و شايسته فارغ از منش و سليقه سياسی و اجتماعی آنها دارد و ما اميدواريم با تشكيل اين دولت، نشاط و شادابی به كشور باز گردد و در سايه برنامه‌هاي علمی و كارشناسانه و واقع‌بينانه، مشكلات پيش رو بر طرف شود.

جناب آقای رئيس جمهور
شما در چند ماه گذشته با حضور در بين مردم، به خوبی از مطالبات آنها آگاهی يافته‌ايد و بدرستی اين خواسته‌ها را در بيانات و اظهارات خود بازتاب داده‌ايد. انبوه مشكلات انباشته شده به حدی است كه هيچ كس از شما انتظار معجزه و حل مشكلات در كوتاه مدت را ندارد اما شايسته است با اتخاذ راهبردهای اصولی و متقن نشان دهيد كه راهي كه انتخاب شده است سرانجام به حل مشكلات مردم منجر خواهد شد. همه مي‌دانيم ساختار حقيقی حكومت در كشور عزيز ما به گونه‌اي است كه بر آورده ساختن آمال مردم و اجرای كامل برنامه‌های شما را به طور مطلوب ميسر نخواهد ساخت ولی در امور و حوزه‌های اجرایی كشور شما و همکارانتان مختار هستید و مسؤولیت کامل دارید و لذا اقتضا می کند که با تصمیمات عاجل و قاطع ، روند های مخرب گذشته را متوقف و بر اساس قانون اساسی و قوانین عمومی کشور آنچه را به خیر و صلاح کشور است، اعمال داريد.
بي شك نياز اصلی و مبرم كشور، ارتقاي معيشت شهروندان است. هر چند برآورده كردن اين نياز، مستلزم اصلاحات اساسي در سياست داخلی و خارجی است اما بی ترديد همه اركان حكومت، همه نخبگان كشور، همه احزاب و گروه‌ها و جناح‌های سياسی كشور، همه كارآفرينان و در يك كلمه همه مردم عزیز ما به شما كمك خواهند كرد تا وضع اسفناك اقتصاد ملی را سامان دهيد.
توسعه همه جانبه و متوازن كه در سال‌های اخير مغفول مانده بود يكي از شعارهاي انتخاباتی شماست و ما اميدواريم متناسب با ظرفيت‌هاي ملی شاهد اقدمات مؤثر و كارساز در اين زمينه باشيم.
احياي فصل سوم قانون اساسي، «حقوق ملت»، كه سالهای سال به فراموشي سپرده شده است يكي ديگر از برنامه‌های جنابعالی است. ما مطمئن هستيم اجرای كامل و بدون تنازل اين فصل، سبب خواهد شد توسعه سياسی محقق و انرژی متراكم هزاران انسان مولد، مبدع و خلاق در راه سازندگی ايران آزاد شود. مطمئنا در اين راه همکاری اركان و قوای ديگر ضروری است و ما يقين داريم همه كساني كه در درون حكومت مسؤوليت دارند به خوبی پيام رأي ملت را درك مي‌كنند و در راه اجرای برنامه‌های شما، با صميمت همكاری خواهند كرد.

جناب آقای رئيس جمهور
جبهه مشاركت ايران اسلامي با تبريك مجدد پيروزی حضرتعالی در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری برای شما صميمانه آرزوي توفيق دارد.
خواسته حزبی ما در دولت شما اين است كه اصول «حكمرانی خوب» يعنی مشاركت، حاكميت قانون، شفافيت، پاسخگويی، وفاق عمومی، عدالت كارآمدی و مسؤوليت پذيري ، سرلوحه برنامه ها و كار ها قرار گیرد.
از نظر ما يكي از مهمترين اصول «حكمرانی خوب» پاسخگويی است و پاسخگويی تنها با وجود پرسش‌گراني عالم، كارشناس، صادق و دلسوز و البته بي‌پروا و بدون لكنت زيان میسر است و ما مي‌خواهيم اين گونه پرسش‌گرانی باشيم.

جبهه مشارکت ایران اسلامی
26/3/1392

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.