اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

بیانیه جبهه مشارکت ایران اسلامی در بارۀ پیروزی شکوهمند ملت لیبی

1390/5/30

جبهۀ مشارکت ایران اسلامی در بارۀ پیروزی شکوهمند ملت لیبی بر رزیم استبدادی و سرکوبگر قذافی بیانیه ای بشرح زیر صادر کرد :

بسم الله الرحمن الرحیم
ایستادگی و مقاومت مردم لیبی در برابر یکی از خشن ترین رژیمهای تاریخ معاصر به بار نشست و با سقوط رژیم سرهنگ قذافی حلقه ای از حلقه های دیکتاتوری منظقه و عقب ماندگی در جهان اسلام فرو شکست و امید می رود مردم لیبی بزودی با جبران همۀ عقب ماندگی ها و ضعف های تحمیل شده، حکومتی در طراز مردمسالاری همراه با استقلال بنا نهند. آنچه مسلم است این روند سرنگونی دیکتاتورها در منطقه خاور میانه با سقوط قذافی سریعتر خواهد شد و بتدریج شاهد شکل گرفتن حکومت های دموکراتیک در سایر کشورهائی که مردم آنها دربند هستند خواهیم بود.
آرزوی همۀ آزادیخواهان و اصلاح طلبان این بوده و هست که سران مستبد کشورها قبل از آنکه دیر شود و هزینه بیش از حد بر مردم و کشور خود وارد نمایند به خود آیند و با اتخاذ روشهای اصلاح طلبانه، به فریاد رسای تحول خواهی و دموکراسی طلبی و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش پاسخ دهند.
جبهۀ مشارکت ایران اسلامی با تبریک پیروزی جنبش آزادیخواهی مردم لیبی به ملت آن کشور، این تحول عظیم را نقطۀ عطفی در روند حاکمیت ملت ها بر سرنوشت خویش و دموکراسی در سایر کشورهای اسلامی تلقی می کند و آرزو می کند این تغییرات باعث بهروزی ملت، پیشرفت کشور و تحکیم استقلال و تأمین منافع ملی لیبی شود.

جبهۀ مشارکت ایران اسلامی
31/5/1390
 

حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.