اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
اصل ۶- درجمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه ‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.
جبهه مشارکت ایران اسلامی پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بیشترین تعداد زندانی و دستگیری را درمیان احزاب اصلاح طلب متحمل شد ودرحال حاضردبیرکل حزب بهمراه دوتن ازاعضا درزندان به سرمی برند.اسامی یاران دربند جبهه مشارکت ایران اسلامی به شرح زیراست :
انالله و انا الیه راجعون جناب آقای دکتر صفدر حسینی درگذشت برادرتان را به شما صمیمانه تسلیت عرض می کنیم. برای آن مرحوم غفران ورحمت بیکران الهی و برای شما و سایر بازماندگان محترم صبر جزیل و اجر جمیل از خداوند متعال مسئلت می نماییم.
انالله و اناالیه راجعون جناب حجت الاسلام آقای درایتی درگذشت پدربزرگوارتان را به شما صمیمانه تسلیت عرض می کنیم. برای آن مرحوم غفران ورحمت بیکران الهی و برای شما و سایر بازماندگان محترم صبر جزیل و اجر جمیل از خداوند متعال مسئلت می نمائیم.
جناب آقای مهندس حجتی درگذشت پدربزرگوارتان را به شما صمیمانه تسلیت عرض می کنیم. برای آن مرحوم غفران ورحمت بیکران الهی و برای شما و سایر بازماندگان محترم صبر جزیل و اجر جمیل از خداوند متعال مسئلت می نماییم.
با کمال تاسف و تاثر مطلع شدیم برادر دانشمند و معّززمان جناب اقای دکتر یاسین بنی طرفی عضئ شورای منطقه همدان دعئت حق را لبیک گفته و به دیار باقی پرکشیده است. این مصیبت را صمیمانه به خانواده و همراهان آن عزیز تسلیت عرض می کنیم. برای آن مرحوم غفران ورحمت
جناب آقای اروجعلی محمدی درگذشت پدربزرگوارتان را به شما صمیمانه تسلیت عرض می کنیم. برای آن مرحوم غفران ورحمت بیکران الهی و برای شما و سایر بازماندگان محترم صبر جزیل و اجر جمیل از خداوند متعال مسئلت می نماییم. جبهه مشارکت ایران اسلامی
جناب اقای دکترنورالدین پیرموذن درگذشت پدربزرگوارتان را به شما صمیمانه تسلیت عرض می کنیم. برای آن مرحوم غفران ورحمت بیکران الهی و برای شما و سایر بازماندگان محترم صبر جزیل و اجر جمیل از خداوند متعال مسئلت می نماییم. جبهه مشارکت ایران اسلامی
اصل ۱۷۷-بازنگری درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،درموارد ضروری به ترتیب زیرانجام می‌گیرد.مقام رهبری پس ازمشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهورموارداصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی باترکیب زیر پیشنهادمی..
جبهه مشارکت ایران اسلامی پس ازانتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بیشترین تعداد زندانی ودستگیری رادرمیان احزاب اصلاح طلب متحمل شد ودرحال حاضردبیرکل حزب بهمراه تعدادی ازاعضا درزندان به سرمی برند.اسامی یاران دربند جبهه مشارکت ایران اسلامی به شرح...
حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.