اصل ٢٥ - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
جناب آقای دکتر احمد شیرزاد درگذشت مادرتان را به شما و بستگان صمیمانه تسلیت عرض می کنیم. برای آن مرحومه غفران ورحمت بیکران الهی و برای شما و سایر بازماندگان محترم صبر جزیل و اجر جمیل از خداوند متعال مسئلت می نمائیم. جبهه مشارکت ایران اسلامی
اصل ۱۹ - مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
جبهه مشارکت ایران اسلامی پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بیشترین تعداد زندانی و دستگیری را درمیان احزاب اصلاح طلب متحمل شد ودرحال حاضردبیرکل حزب بهمراه دوتن ازاعضا درزندان به سرمی برند.اسامی یاران دربند جبهه مشارکت ایران اسلامی به شرح زیراست :
انالله واناالیه راجعون خانواده محترم ومعززخاتمی وخلیلی اردکانی رحلت مرحومه حاجیه خانم سکینه ضیائی رابه شما صمیمانه تسلیت عرض می کنیم.برای آن مرحومه غفران ورحمت بیکران الهی وبرای شماوسایربازماندگان محترم صبر جزیل و اجر جمیل از خداوند متعال مسئلت داریم
جناب آقای علیرضا رجائی آزاده دربند، رحلت پدر گرامی تان را به شماصمیمانه تسلیت عرض می کنیم. برای آن مرحوم غفران ورحمت بیکران الهی و برای شما و سایر بازماندگان محترم صبر جزیل و اجر جمیل از خداوند متعال مسئلت می نماییم.
جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ مهدی کروبی، رحلت برادر گرامی تان را به شماصمیمانه تسلیت عرض می کنیم. برای آن مرحومه غفران ورحمت بیکران الهی و برای شما و سایر بازماندگان محترم صبر جزیل و اجر جمیل از خداوند متعال مسئلت می نماییم.
انالله واناالیه راجعون خانواده محترم ومعززخاتمی وخلیلی اردکانی رحلت مرحومه سیده فاطمه خاتمی را به شما صمیمانه تسلیت عرض می کنیم. برای آن مرحوم غفران ورحمت بیکران الهی وبرای شما و سایر بازماندگان محترم صبر جزیل و اجر جمیل از خداوند متعال مسئلت داریم.
اصل۹-درجمهوری اسلامی ایران،آزادی واستقلال ووحدت وتمامیت ارضی کشورازیکدیگرتفکیک ناپذیرند وحفظ آنها وظیفه دولت وآحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده ازآزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران ...
جبهه مشارکت ایران اسلامی پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بیشترین تعداد زندانی و دستگیری را درمیان احزاب اصلاح طلب متحمل شد ودرحال حاضردبیرکل حزب بهمراه دوتن ازاعضا درزندان به سرمی برند.اسامی یاران دربند جبهه مشارکت ایران اسلامی به شرح زیراست :
انالله و انا الیه راجعون سرکارخانم مجردی درگذشت پدر گرامی تان را به شما و خانواده محترم صمیمانه تسلیت عرض می کنیم. برای آن مرحوم غفران ورحمت بیکران الهی و برای شما و سایر بازماندگان محترم صبر جزیل و اجر جمیل از خداوند متعال مسئلت می نماییم.
حمیدرضا جلائی‌پور
سید مصطفی تاج‌زاده

براي قرار دادن لوگو زير در سایت یا وبلاگ خود، كد را در قسمت (head) سايت يا وبلاگ قرار دهيد.